2021 Friendship Dare

2021 Friendship DareAlin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?